Projektowanie regeneratywne

  • zintegrowane agrosystemy produkcyjne
  • ogrody leśne
  • sady owocowe starych odmian drzew i krzewów
  • system upraw alejowych
  • żyjące banki genów
  • zrównoważone plantacje energetyczne
  • ogrody miejskie, ogrody społecznościowe, farmy miejskie
  • ogrody na balkonach, tarasach i dachach
  • rekultywacja gleb i renaturyzacja obszarów metodą KEYLINE