Ekohydrologia stosowana

  • stawy hodowlane i zbiorniki małej retencji
  • oczka wodne i stawy kąpielowe
  • strefy buforowe dla ochrony wód przed powierzchniowym spływem zanieczyszczeń
  • pasywne systemy gromadzenia wody w krajobrazie (swale)
  • ogrody deszczowe i naturalne systemy gromadzenia wód burzowych (deszczówki)
  • zarządzanie wodą w mieście