Infrastruktura użytkowa

 • systemy kompostowania
 • toalety kompostujące
 • przydomowe oczyszczalnie szarej wody, ścieków i deszczówki
 • systemy nawadniania deszczówką
 • tarany hydrauliczne
 • żyjące maszyny do recyklingu wody
 • mała architektura ogrodowa
 • kopuły geodezyjne Fullera
 • pasywne cieplarnie SolarHAB
 • systemy odzysku energii cieplnej z biomasy
 • przydomowe biogazownie
 • przestrzenne instalacje wystawowe
 • piece chlebowe