Konstultacje

  • projektowanie permakulturowe
  • doradztwo w zakresie rolnictwa regeneratywnego
  • systemy energetyki odnawialnej
  • projektowanie i zakładanie osad ekologicznych i samowystarczalnych siedlisk