Warsztaty, szkolenia, wykłady

  • warsztaty stacjonarne, wizyty studyjne i wycieczki na terenie siedliska permakulturowago Dolina mgieł – dolinamgiel.pl
  • warsztaty wyjazdowe w gospodarstwach, firmach i instytucjach
  • prelekcje w szkołach i uczelniach wyższych
  • konferencje, fora tematyczne, targi