PROJEKT Stalowa Krowa

Sir Albert Howard (1873 – 1947) był angielskim botanikiem i pierwszym naukowcem z Zachodu, który przedstawił reszcie świata podstawy hinduskiej metodologii uprawy roli, znanej dzisiaj jako rolnictwo biodynamiczne. Obok takich postaci jak Rudolf Steiner i Eve Balfour, Howard jest po dziś dzień uznawany za czołowego architekta współczesnego ruchu rolnictwa organicznego i regeneratywnego. Pod koniec I Wojny Światowej Albert Howard był przekonany, że gleba nie jest jedynie martwą bazą dla dodatków chemicznych takich jak nawozy syntetyczne i środki ochrony roślin. Gleba to żywy organizm, który wymaga ciągłego “dożywiania” niezwykle różnorodną mieszanką składników odżywczych zawartych w odpadach roślinnych i zwierzęcych, resztkach pożniwnych i oborniku. Howard podsumował swoje idee związane z odżywianiem gleby, formułując tzw. Prawo powrotu (z ang. The Law of Return) mówiące o “ciągłym zawracaniu do środowiska glebowego wszelkich lokalnych, organicznych odpadów roślinnych, zwierzęcych i ludzkich”. Jak zatem możemy w praktyce włączyć się w proces zawracania naszych odpadów do gleby, bez uszczerbku dla środowiska naturalnego i z korzyścią dla naszego zdrowia?

Gleby w Polsce i na świecie wymagają odkwaszenia, podniesienia zawartości materii organicznej i zwiększenia udziału mikro- i makroskładników mineralnych w wierzchniej warstwie uprawnej. Odpowiedzią na te wyzwania jest projekt STALOWA KROWA. Potrzebujemy rozwiązania, które może funkcjonować w każdym domu z ogrodem, czy gospodarstwie rolnym, czyli wszędzie tam, gdzie z jednej strony powstaje sporo surowców organicznych (np. skoszona trawa, zgrabione liście, resztki kuchenne, odchody zwierząt, a nawet ludzi itp.), a z drugiej strony rośnie zapotrzebowanie na odnawialną energię oraz możliwość ciągłego regenerowania gleby. Specjalnie użyłem określenia “surowce”, a nie “odpady”, ponieważ odpady to jedynie niezagospodarowane zasoby, a my właśnie zajmujemy się ich zagospodarowaniem. Gdyby takie surowce bezproduktywnie trafiły na wysypisko śmieci, stałyby się poważnym zagrożeniem (np. byłyby źródłem emisji metanu do atmosfery). STALOWA KROWA to “symulator procesów zachodzących w krowich żołądkach”, czyli mówiąc bardziej naukowo Mechaniczno-Elektroniczny Fermentator (MEF) odzyskujący składniki pokarmowe i związki mineralne. Jest to urządzenie, do którego można wrzucić powyższe surowce i zamienić je na energię (w postaci biogazu oraz ciepła), płynny polepszacz glebowyosad, który jest idealnym podłożem do hodowli dżdżownic (dżdżownice, jak wiadomo, są jednymi z najważniejszych sprzymierzeńców w walce o zasobne w materię organiczną gleby) oraz bezpośredniej uprawy roślin. Może być też świetnym starterem kompostowym.

Zasada działania MEF-SK jest niezwykle prosta i opiera się na obserwacji oraz interpretacji procesów zachodzących w naturze od milionów lat. To, co dzieje się w żołądkach krowy jest po części symulowane w kontrolowanych warunkach zbiorników fermentacyjnych, we wnętrzu kompaktowego urządzenia, które komunikuje się z Twoim smartfonem. Każdego dnia “dokarmiasz” STALOWĄ KROWĘ koktajlem z organicznych resztek, a w zamian za to otrzymujesz biogaz, płynną odżywkę do podlewania roślin oraz podłoże do hodowli dżdżownic lub do wykorzystania w ogrodzie i na polu. Nie musisz martwić się kontrolowaniem parametrów pracy tego urządzenia, bo wszystko jest sterowane automatycznie, zapewniając bezawaryjną pracę urządzenia.

Inicjatorem pomysłu STALOWEJ KROWY jest Michał Nowak – z wykształcenia automatyk i robotyk, entuzjasta odnawialnych źródeł energii i obiegów zamkniętych. W projekcie MEF-SK jest głównym konstruktorem i inżynierem “symulatora procesów zachodzących w krowich żołądkach”. Jego celem jest zbudowanie w pełni zautomatyzowanego prototypu mechaniczno-elektronicznego fermentatora odzyskującego energię i składniki odżywcze ze strumienia biosurowców. Za prowadzenie testów polowych nad uprawami energetycznymi, mieszankami roślinnymi, którymi “karmiona” jest STALOWA KROWA oraz wpływem pofermentu na proces regeneracji gleby odpowiedzialny jest Łukasz Nowacki, ekohydrolog i biotechnolog ekosystemowy z wykształcenia, pasjonat solarpunkowego ruchu open source, OZE i gospodarki obiegu zamkniętego.

MEF-SK jest rozwiązaniem w fazie prototypowej, ale już dziś możesz aktywnie włączyć się w proces jego budowy i sprawić, że w niedalekiej przyszłości takie urządzenie zawita w twoim ogrodzie lub gospodarstwie regeneratywnym, zapewniając zdrowie gleby oraz płodów rolnych, które ta gleba będzie rodzić. Przy okazji poprawisz stan swojego zdrowia, będziesz mógł korzystać z lokalnego, odnawialnego źródła energii i zrobisz coś dobrego dla ochrony atmosfery i klimatu.

Więcej o tym projekcie możesz poczytać oraz wesprzeć jego rozwój na moim -> PATRONITE